SentezEXCELLENT Şirkət İnformasiya və İdarəetmə

  sentezexcellent-sirket-informasiya-ve-idareetme-sistemi

  Dəyişən iqtisadiyyatın ehtiyaclarına görə inkişaf etdirilən SentezEXCELLENT, bütün müəssisələrin öz ehtiyaclarına görə xüsusi tasarlanabilir raporlamalarının yanında, istənilən dil, valyuta cinsi, tarix əsasında əməliyyat edilərək hesabatları alına bilən, elastik, təhsili asan, etibarlı bir idarə vasitədir.

  Sürətli və doğru qərarlar almanın gedərək əhəmiyyət qazandığı günümüz bazar şərtlərində, iş axışının sürətlənməsi və səmərənin artması ancaq sağlam bir rəhbərlik sistemi ilə mümkündür. Təşkilata və adama xüsusi ehtiyaclara görə tasarladığımız, elastikliyi və istifadə kolaylığıyla seçilən SentezEXCELLENT, məlumata birbaşa çataraq idarəsi təmin hədəfləmişdir.

  Ümumi Mühasibat qanunvericiliklərinə uyğun olaraq tasarladığımız SentezEXCELLENT, maliyyə quruluşuyla və cari hesab, çek / sənəd, bank, sifariş, faktura, fond nəzarət, istehsal, qurğular, bəyannamə və personal modulları ilə tam inteqrasiya çalışan bir quruluşa malikdir.

  sentezlive-dil-desteyiÇoxlu dil dəstəyi ilə SentezEXCELLENT sizin dilinizdə!

  SentezEXCELLENT Şirkət İnformasiya və İdarəetmə Sistemi üzərində iştirak edən çoxlu dil dəstəyinə fərqli ölkələrdə olan işlətmələrinizi tək quruluşda birləşdirə, bütün əməliyyatları eyni vaxtda icra edə bilərsiniz.

  asan-hesabat-ve-qrafikAsan və Harika Hesabatlar, Fərqli Qrafik Analizi

  SentezEXCELLENT Şirkət İnformasiya və İdarəetmə Sistemi açıq bazası ilə işlətmə və istifadəçiyə xüsusi, ehtiyaclarınız istiqamətində hesabat və analiz dizaynları edə bilərsiniz. Elastik hesabatlama xüsusiyyəti sayəsində təşkilati strategiyaların həyata keçirilməsini, qaynaqların daha məhsuldar istifadə edilməsini və hədəflərin doğru planlanmasını təmin edər. Bu elastik quruluş sayəsində sərmayə xərcləri əhəmiyyətli ölçüdə düşər və proqramdan sürətli bir şəkildə geri çevril təmin edilər.

  istifadeci-dostu-interfeysİstifadəçi Dostu Ağıllı Həllər

  SentezEXCELLENT Şirkət İnformasiya və İdarəetmə Sistemi istənilən hər cür hesabatın yaradıla bilməsini təmin edən Verilənlər bazası Analiz vasitələri, anlıq və sürətli məlumata çatılmasını təmin edən İdarəçi Kontrol Paneli, statistik və qrafik hesabatlar hazırlamağa imkan təqdim edən Analiz kublar, valyuta kurlarının sistemə avtomatik işlənməsini təmin edən Mərkəz Bankı Kur İnteqrasiyası *, ananında dəstək və məlumat paylaşmasına imkan təmin edən Sintez Forum, fərqli dillərdə proqramın istifadə təmin edən Çoxlu Dil Dəstəyi və hər cür hesabatın hazırlana hesabat İstehsalçılar ilə istifadəçi dostu və ağıllı həllər təqdim edən bir sistemdir.

  * Əgər ölkədə Mərkəz bankı sistemi dəstəkləyir isə.

  Modullar

  Mühasibat

  Mühasibat hərəkətlərini AZN və dövizli olaraq edə bilər, istənilən bazda hesabat və formaları ala bilərsiniz.

  Hesab planı kod quruluşunu hesab səviyyələri əsasında təşkil, hesab səviyyələri əsasında istənilən bütün hesabatları ala bilərsiniz.

  Qeydiyyat girişlərində, sətir kopyalama, sütun kopyalama, avtomatik ƏDV ayırma, fiş balansı senkronizasyon, hesab bağlama və s kimi funksiyalar sayəsində məlumat girişlərini daha ardıcıl bir şəkildə edə bilərsiniz.

  Mizan, Ümumi Mizan, Haqq-hesab Ekstraktı v.b. hesabatları AZN və istənilən valyuta cinsi əsasında ala bilər, kur fərqlərini və inflyasiya düzəltmə fərqlərini izləyə bilərsiniz.

  Fakturalara aid ƏDV məlumatlarının avtomatik və ya əl girişlərini edə bilər, endiriləcək ƏDV siyahısı dökümlerini ala bilərsiniz.

  Əks etdirmə cədvəli təriflər sayəsində, əks etdirmə əməliyyatlarını istənilən tarixlər arasında edə bilər, dövr sonu yekun əməliyyatlarını avtomatik olaraq reallaşdıra bilərsiniz.

  İstənilən tarix aralığında AZN və istənilən valyuta cinsinə görə konsolidə mizan ala, şirkətlər arası konsolidasiya təmin edə bilərsiniz.

  Cizgi dəftər dökümlerini almadan əvvəl ümumi səhifə sayı, borc / alacaq bərabərliyi kimi statistik məlumatlar ala bilərsiniz.

  Girişi edilən qeydlərə görə İnflyasiya Düzəltmə Mühasibat edə bilər, düzəltmə əvvəli və düzəltmə sonrası hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Hesabat və forma istehsalçı sayəsində, istifadəçi istəyinə bağlı olaraq sərhədsiz sayda hesabat və forma hazırlaya bilərsiniz.

  Sürətli məlumat girişlərini təmin etmək məqsədiylə fiş şərh təriflər edə bilər, daha əvvəl girilən şamları fərqli bir tarix və şirkətə kopyalaya bilərsiniz.

  Digər modullardan edilən entegrasyonlarda, mühasibat bildirişi gəlməsini istədiyiniz inteqrasiya şərhlərini müəyyən edə bilərsiniz.

  Maliyyə

  İstənilən tarix aralığında Balans hesabatı Tablosu, Gəlir Tablosu, Fon Axın Tablosu, Pul Axın Tablosu və qar paylama Tablosu kimi maliyyə hesabatları avtomatik olaraq hazırlaya bilərsiniz.

  Şirkət əsasında ayrı maliyyə hesabatları hazırlaya, master cədvəl üzərindən kopiyalama edərək istənilən quruluşda yeni cədvəllər yarada.

  Maliyyə tablolarınızı istənilən dil, valyuta cinsi və valyuta quru üzərindən ala bilərsiniz.

  Maliyyə tablolarınızı AZN və istənilən valyuta cinsi və quru əsasında, cüt tərəfli (əvvəlki dövr və cari dövr) olaraq ala bilərsiniz.

  İnflyasiya düzəltmə əməliyyatları ilə, maliyyə tablolarınızın düzəltmə əvvəli və düzəltmə sonrası şəklində ala, düzəltmə fərqlərini cədvəllər üzərində izləyə bilərsiniz.

  Cari Hesablar

  Tək kart üzərində AZN və istənilən valyuta cinsi əsasında hərəkət girişi yapılabilirve hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Cari hesab kart və fişlerine alfasayısal və ədədi xüsusi kodlar təyin edə bilər, xüsusi kodlaragöre ətraflı və məcmu hesabatlar ala bilərsiniz.

  Cari hesablar üçün fərqli qur tipi təyin edə bilər, hərəkət girişlərində cari hesaba xüsusi kur üzərindən əməliyyat edə bilərsiniz.

  Faktura, çək / sənəd kimi hərəkətlər istiqamətində aylıq və həftəlik yaşlandırma, vədə fərqi çıxarış, xülasə Adat kimi hesabatlar ala, faktura əsasında ödəmə / Ödəniş əməliyyatları edə bilərsiniz.

  Cari hesab hərəkətləri və digər modullardan edilən inteqrasiya nəticəsində cari hesab çıxarış, anbarlı cari hesab çıxarış, razılaşma məktubu, saldo siyahısı kimi hesabatları istənilən tarixlər arasında TL və kurs əsasında ala bilərsiniz.

  Cari hesablara risk limiti və vədə opsionu təyin limit və vədə əsaslı əməliyyatlar edə bilər, cari hesab risk hesabatı sayəsində cari hesablarınızı riskini təqib edə bilərsiniz.

  Bakı və hərəkət hesabatlarını istənilən tarix aralığında, saldo növləri əsasında (Borclu, Borc, Borc Bakı, Alacaq Bakı, Bakiyeli, balansı, Hərəkətli) ala bilərsiniz.

  Bütün cari hesab kartlarını şirkətdən şirkətə və eyni şirkət içində kopiyalama edərək məlumat girişlərini sürətləndirə bilər.

  Çex / Senet

  Çex / Senet girişlərini AZN və istənilən valyuta cinsi və quru üzərindən edə bilərsiniz.

  On-line inteqrasiya iş xüsusiyyəti sayəsində girişi edilən çək / sənəd hərəkətlərini cari hesab, mühasibat və bank modullarına inteqrasiya edə bilərsiniz.

  Bank əsasında kəsilən çək / senetlerinizin hesabatlarını, vadelerine görə detallı olaraq ala bilərsiniz.

  Valyuta və TL əsasında, müştəri və öz çek / senetlerinizin ətraflı və məcmu hesabat və statistikalarını ala bilərsiniz.

  Bankların çək formatına görə kəsilən çeklerinizin dökümlerini avtomatik olaraq ala bilərsiniz.

  Çex / sənəd raporlarınızı istəyə bağlı olaraq yalnız çek və ya yalnız sənəd, həm çek həm sənəd olaraq alınan və verilən əsasında ala bilərsiniz.

  Çex / sənəd tarihçelerini təqib edə bilər, çek / sənəd vəziyyəti əsasında aktual və keçmişə dönük hesabatlar ala bilərsiniz.

  Avtomatik çek / sənəd çıxarma variantı ilə aylıq və ya gündəlik bazda çək / sənəd çıxararaq məlumat girişlərini daha ardıcıl hala gətirə bilərsiniz.

  Eyni anda birdən çox çek / sənəd üzərində vəziyyət dəyişikliyi edə bilərsiniz.

  Cari hesab və vədə əsasında çək / senetlerinizin hesabatlarını və statistikalarını ala bilərsiniz.

  Bank Əməliyyatları

  Banklar ilə əlaqədar şöbə, hesab nömrəsi telefon və s kimi məlumatları təyin edə bilər, tək kart üzərindən bankın AZN və istənilən valyuta cinsi əsasında girişlərini edə bilərsiniz.

  Nağd pul çəkmə, nağd pul yerləşdirilməsi, bank kreditləri, valyuta BOZDURMAK, repo çevrilmələri və ixrac əvəz qarşılığı kimi bank əməliyyatlarını edə bilərsiniz.

  Banklar ilə əlaqədar kredit margin və limitləri, verilə sənəd və mövcud kredit məlumatları müəyyən edə bilərsiniz.

  Hesab növlərinə görə ayrı və ümumi ümumi olaraq saldo təqibini edə bilər, hasil və saldo hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Banklar üçün illik faiz dərəcələrini, sənəd və çek qarşılığı kredit dərəcələri təyin edə bilər, bu bazda təqib edə bilərsiniz.

  Bank fiş formalarını istədiyiniz quruluşda hazırlaya, bank təlimatlarını avtomatik olaraq verə bilərsiniz.

  Vaxtı gəlməmiş artıq sizin bank əsasında təqib edə bilər, vəd uyğun maliyyə rəhbərliyi bilərsiniz.

  EFT və həvalə əməliyyatlarını edə bilər, həvalə avtomatlaşdırılması sayəsində banklardan gələn fayllardan (xml, txt və s) avtomatik olaraq bank plug yarada bilərsiniz.

  Müştəri Sifariş Rəhbərliyi

  Müştəri sifarişlərinizi istənilən valyuta cinsi və TL əsasında edə bilər, bu bazda ətraflı və məcmu hesabatlar ala bilərsiniz.

  Müştəri siparişlerinin üçün temrinbelirleyebilir, temrinbazında açıq / bağlı sifarişlərin ətraflı və məcmu hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Sifariş fişlerine istədiyiniz bazda detal məlumat girişləri edə bilər, ədədi və alfa ədədi xüsusi kodlar təyin bütün detallı və məcmu hesabatları ala bilərsiniz.

  Müştərilərdən gələn məhsul sifarişlərini ehtiyata edə bilər, sifariş girişlərində sərbəst anbar vəziyyətinə görə əməliyyat edə bilərsiniz.

  Müştəri siparişlerinin ilə Satın Alma sifarişlərinizi müqayisə, fond vəziyyətinə görə ehtiyac təyin edə bilərsiniz.

  Müştəri sifarişi ilə fond vəziyyətini müqayisə, sifarişə görə anbar vəziyyət analizi edə bilərsiniz.

  Satın Alma Sifariş Rəhbərliyi

  Satın alma sifarişlərinizi, (sifariş tələb və sifariş təsdiq) iki mərhələli olaraq təqib edə bilər, istənilən valyuta cinsi və TL əsasında sifariş verə bilərsiniz.

  Vahidlər, məhsul əsasında tədarükçülərə aid diskont, temrinve qiymət meyarlarına görə satın alma tələblərini meydana gətirə bilər.

  Satın alma tələbləri, müəssisə, səhmdar, tədarükçü, temrintarihi, istəmə tarixi, s kimi meyarlara görə təqib edilə bilər, fərqli vahidlərdən eyni məhsul və / və ya məhsul qrupu əsasında satın alma tələbləri üçün tək bir satın alma sifarişi verilə bilər.

  Yaranan satın alma tələbləri, satın alma idarəçisi tərəfindən siparişteki şərtlər və vahidin tədarük ehtiyacına görə qiymətləndirilərək təsdiq edilir.

  Kritik fond miqdarı altına düşən stoklarınızı təqib edə bilər və bu ehtiyatların sifarişlərini olaraq verə bilərsiniz.

  Təsdiqlənən tələblər avtomatik olaraq satın alma sifarişini çevrilə, təsdiq əsnasında sifariş şərtləri istənsə satın alma idarəçisi tərəfindən dəyişdirilə bilər.

  Tələblər istiqamətində verilən satın alma sifariş avtomatik olaraq çatdırılma və fakturaya çevrilə bilər.

  Satın alma sifarişlərinizi istədiyiniz bazda detal məlumat girişləri edə bilər, ədədi və alfa ədədi xüsusi kodlar təyin bütün detallı və məcmu hesabatları ala bilərsiniz.

  Məhsul və tədarükçü əsasında satın alma sifarişlərinizi statistik və qrafiklərini ala bilərsiniz.

  Satın alma sifarişlərinizi avtomatik olaraq e-mail vasitəsi ilə tədarükçülərə göndərə bilərsiniz.

  Satın alma siparişlerinin üçün temrinbelirleyebilir, temrinbazında açıq / bağlı sifarişlərinizi ətraflı və məcmu hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Satın alma formlarınızı istədiyiniz şəkildə hazırlaya bilərsiniz.

  Anbar Rəhbərliyi

  Məhsul qruplarını (Mövsüm, marka, model və s) təyin edə bilər və qruplar əsasında statistik ala bilərsiniz.

  Stoklara bağlı bütün giriş / çıxış irsaliyelerini təşkil, anbarların arası fond transferi və sayma əməliyyatlarını edə bilərsiniz.

  Stoklarınızı rəng / bədən əsasında təqib edə bilərsiniz.

  Depo, mağaza və servisi əsasında inventar izleme edə bilərsiniz.

  Avtomatik satış qiyməti yarada.

  Verilən sifarişlər istiqamətində anbar giriş-çıxış irsaliyelerini avtomatik olaraq hazırlaya bilərsiniz.

  Bütün giriş-çıxış əməliyyatlarında mobil cihazlar istifadə edə bilərsiniz.

  Stoklarınızın mağazalara görə satış vəziyyətlərini və satış xərclərini tək hesabatda təqib edə bilərsiniz.

  Fond xərclərini, Giriş-OBF, Əldəki-OBF, LIFO, FIFO xərc növlərinə görə edə bilər, istənilən xərc növü əsasında hesabatlar ala bilərsiniz.

  Bütün ambarlardaki fond vəziyyətlərini tək bir hesabat üzərindən təqib edə bilərsiniz.

  Ehtiyatlar üçün üç dəyişik vahid təyin və hər vahid üçün inventar izleme edə bilərsiniz.

  Paket və koli içi fond miqdarlarını rəng-bədən əsasında təqib edə bilərsiniz.

  Sifariş, fond və faktura plug üzərindən avtomatik barkod etiket bilərsiniz.

  Məhsullarınızı model, rəng, bədən və mövsüm əsasında barkod təyin edə bilərsiniz.

  Lot (Koli) barkodu meydana gətirə, fond əməliyyatlarınızı lot barkodu ilə sürətli bir şəkildə edə bilərsiniz.

  Hərəkət görən və ya hərəkətsiz bütün ehtiyatların kodlarını dəyişdirə, kart məlumatlarını şirkətdən-şirkətə və ya eyni şirkət içində kopyalaya bilərsiniz.

  Çoxlu anbar təqibi edə bilərsiniz.

  Fond sövğiyyat planlamanızı anbar və rəng-bədən əsasında edə bilərsiniz.

  Avtomatik sayma əməliyyatı sayəsində, sayma əvvəli və sonrası anbar vəziyyətlərinin müqayisə edə bilər, inventar kayıplarınızı təqib edə bilərsiniz.

  SentezPocketSHOP sayəsində sayma əməliyyatlarını sürətli və asan reallaşdıra bilərsiniz.

  Konsinye anbarları və satışlarınızı müştəri və anbar əsasında təqib edə bilərsiniz.

  Hər məhsul üçün ardıcıl nömrəsi çıxararaq, məhsulun bütün hərəkətlərini izləyə bilərsiniz.

  Məhsulunuzu ardıcıl vəziyyətlərinə görə (parça, metr, rəng və s.) Alış / satış, sifariş və stoklarınızı təqib edə bilərsiniz.

  Ardıcıl kartlarına məhsul üçün xüsusi kod (telefon no, barkod no, son istifadə etmə tarixi kimi) təyin edə bilər və stoklarınızı təqib edə bilərsiniz.

  Faktura

  Bütün alış və satış fakturalarınızın AZN və istənilən valyuta cinsi əsasında girişlərini edə bilərsiniz.

  Faturalarınıza avtomatik olaraq sənəd nömrəsi verə bilər, sənəd nömrəsi idarəsi sayəsində mükerrer qeyd girişlərini maneə törədə bilərsiniz.

  İşlənən irsaliyeler istiqamətində, avtomatik olaraq faktura meydana gətirə bilər, tək faktura üzərində birdən çox irsaliyeyi faturalaştırabilirsiniz.

  Faturalaştırılmış irsaliyelerin və faturalaşma müddətini keçən irsaliyelerin təqibini edə bilərsiniz.

  Satın alma və müştəri sifarişləri əsasında avtomatik olaraq alış / satış istiqrazlarının tənzimləyə, tək faktura üzərinə birdən çox sifarişi köçürə bilərsiniz.

  Fakturalarınızın mühasibat inteqrasiyasını toplu ya da birə-bir olaraq reallaşdıra bilərsiniz.

  Digər modullara (cari hesab, mühasibat) inteqrasiya edilməyən fakturalarınızın idarəsini edə bilərsiniz.

  Faturaları üçün başlıq və sətir əsaslı olmaq üzrə alfa ədədi və ədədi xüsusi kod təyin edə bilər, verilən xüsusi kodlar əsasında ətraflı və məcmu hesabatlar ala bilərsiniz.

  Açıq və qapalı faktura girişləri edə bilər, bağlı fakturalar üçün fərqli seyflər istifadə edə bilərsiniz.

  Faktura ödəmə vadelerini istənsə cari hesaba bağlı olaraq və / və ya faktura əsasında ayrı təyin edə bilərsiniz.

  Fakturaları ümumi dəyəri üzərindən məbləğ və ya yüzdə iskontosu və faktura xərclərini təyin edə bilər, faktura girişlərində fond maddələri üçün fərqli iskontolar müəyyən.

  Alınan və verilən fason faktura girişlərini edə bilər, ƏDV tevkifat hesabatları ala bilərsiniz.

  Cari hesab, fond əsasında və / və ya ümumi bazda alış / satış cədvəl və Statistics ala bilərsiniz.

  Girişi edilən fakturalar istiqamətində ƏDV İcmal Hesabatı və ƏDV Lists ala bilərsiniz.

  Faktura plug içərisində cari hesab və kart fond çıxarış ala, cari hesab və mühasibat inteqrasiya məlumatlarını təqib edə bilərsiniz.

  İstehsalat

  Məmulat və yarı məmulat ehtiyatlar üçün istənilən xərc növünə görə reseptlər yarada.

  Xammal ehtiyatlar üçün alternativ xammal və yarı məmul ehtiyatlar üçün alternativ yarı məmulat təyin edə bilərsiniz.

  İstehsalat əməliyyatlarını resept əsasında və ya istənilən tarix aralığında toplu olaraq etdirə bilərsiniz.

  Resept əsasında ətraflı və məcmu xərc hesabatları və istehsal cədvəlləri ala bilərsiniz.

  Resept əsasında istehsal xərcləri müəyyən, gedər payını tutar və xərc faizinə görə hesaplatabilirsiniz.

  Məmulat istehsalında istifadə xammalların sarfiyat və xərclərini faktura əsasında edə bilərsiniz.

  Məmulat xərclərini istənilən xərc metoduna görə, anbar və ya ümumi bazda hazırlaya bilərsiniz.

  İstehsalat-mühasibat inteqrasiyasını on-line reallaşdıra bilərsiniz.

  Məmulat xərclərini Giriş-OBF, Əldəki-OBF, LIFO, FIFO xərc növlərinə görə edə bilər, bu bazda bütün xərc hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Öz istehsal adətlərinizi görə ya da müştəri siparişlerinin istiqamətində məmulat istehsalının üçün lazım olan xammal və yarı məmul vəsait ehtiyac planlamanızı yarada.

  Məmulat istehsalında istifadə xammal alışlar istiqamətində yüklənilən ƏDV siyahısına avtomatik olaraq ala bilərsiniz.

  Daxili və xarici teşvikli xammal alışlarınıza görə məmul istehsalı edə bilərsiniz.

  Dəmirbaş

  Hər qurğular üçün kart açaraq qurğular alış məlumatları, satış məlumatları, giriş xərci məlumatlarını müəyyən.

  Demirbaş alış qeydi, amortizasiya reallaşdırması, qurğular gedər girişlərini və satış əməliyyatlarını edə bilərsiniz.

  Qurğular üçün qrup və bölüm təyin edə bilər, qrup və bölüm əsasında bütün qurğular hesabatlarını ala bilərsiniz.

  İnflyasiya Düzəltmə əməliyyatlarını edə bilər, düzəltmə əvvəli və düzəltmə sonrası hesabatlarını ala bilərsiniz.

  İnflyasiya Düzəltmə sayəsində yaranan düzəltmə fərqlərini avtomatik olaraq mühasibat inteqrasiyası edə bilərsiniz.

  Amortizasiya dəftəri, alış / satış hesabatları, gedər siyahısı və ƏDV məlumatlarını detallı və məcmu olaraq qurğular qrupu və hissəsi əsasında ala bilərsiniz.

  Personal

  Kitablar üçün kart açaraq, şəxsi və ödəniş məlumatlarını təyin edə bilər, hər sicil öz resminikart üzərində izləyə bilərsiniz.

  Ödəniş ödənişləri, aylıq, gündəlik və saat əsasında ediləcək seçkiyə görə brüt və ya dəqiq olaraq hesaplatabiliriz.

  Əlavə ödəmə və kesintilerinize xüsusi düsturlar əlavə edə, ödəmə və kesintilerinizi reallaşdırma və əmək əməliyyatlarına avtomatik əks etdirə ..

  Departament əsasında işçi təqibi edə bilər, kəslərin sicil məlumatlarını bilərsiniz.

  Ay sonu dövrü edə bilər, istənildiyi təqdirdə ay sonu dövrünü geri ala bilərsiniz.

  Hesabat və forma istehsalçı sayəsində istifadəçi istəyə bağlı olaraq sərhədsiz hesabat və forma dizayn edə bilərsiniz.

  SSK E-bildiriş əməliyyatını proqram içərisində avtomatik olaraq reallaşdıra bilərsiniz.

  Bankdan ödənişlərin edilməsi üçün bank ödəmə məlumatları hazırlayıb, elektron mühitdə çıxara bilərsiniz ..

  Məlumat Analizi

  Verilənlər bazası analizi ilə istədiyiniz sorğuları hazırlayıb hər cür məlumatı dəyişik şəkillərdə hesabatlaya.

  Meydana gətirdiyiniz hesabatları istədiyiniz sahələrə görə gruplayabilir, alt qruplar müəyyən edə bilərsiniz.

  Məruzələrdə məlumatların haralarda çıxması lazım olduğunu, rəngini və s. tanımlayabileceğiniz kimi, mizanpajını da istədiyiniz şəkildə tənzimləyə bilərsiniz.

  Meydana gətirdiyiniz hesabatları, istədiyiniz filtrelemek edərək, qrafik olaraq ala bilərsiniz.

  Bütün hesabatları MS Excel, MS Word formatında saxlaya bilərsiniz.

  Raporlarınızı XML faylı olaraq və ya HTML formatında mail olaraq göndərə bilərsiniz. Diləsəniz meydana gətirdiyiniz hesabat yalnız təyin bir qismini də ala bilərsiniz.

  İdarəetmə paneli

  Borclu və ya kreditor hesablar, olamayan gələn çək / sənədlər, alınan müştəri sifarişləri kimi hazır cədvəllərdən seçə və ya istədiyiniz hər hansı bir cədvəli özünüz yarada bilərsiniz.

  Tablolarınızı seçdiyiniz şirkətlər üçün və müəyyən bir cari hesab və ya fond koduna görə çalışacaq şəkildə təşkil, panelinizdə istifadəçi əsasında müəyyən edə bilərsiniz.

  Təhlil kublar və qrafika

  Cari Hesab, Sifariş, anbar və Faktura modullarına aid məlumatları, istədiyiniz sahədə və məhdudiyyətlərə görə diləsəniz gruplayarak, diləsəniz istədiyiniz sahələrdə filtrləmə edərək çox ölçülü analizlər edə bilərsiniz.

  Üfüqi və şaquli oxda istədiyiniz sahələri özünüz təyin edə bilər, meydana gətirdiyiniz küpün qrafikini ala bilərsiniz.

  Etmiş olduğunuz analiz nəticəsini çap döktürebileceğiniz kimi, istəsəniz MS Excel, Text və ya HTML formatında saxlaya bilərsiniz.

  xatırlatma
  Əhəmiyyətli gördüyünüz mövzu və ya mövzuları (İş yerində edəcəyiniz əhəmiyyətli bir iş, bir yığıncaq zamanı, yoldaşınızın doğum günü vs), xatırladıcı ekranında təyin proqramın diləyiniz kimi sizə xatırlatmasını təmin edə bilərsiniz.

  Gündəlik, həftəlik, aylıq, illik dövrlərdə xatırlatmasını nizamlaya biləcəyiniz kimi proqramın açılış və kapanışlarında və ya bir dəfədə məxsus olmaq qeydi ilə xatırlatmasını təmin edə bilərsiniz.

  xəbərdarlıq Sistemi
  Xəbərdarlıq Sistemi sayəsində, cari hesab, Çex-sənəd, Sifariş, anbar və Faktura modulları üçün şirkət və ya istifadəçi əsasında, izleme, Qeydiyyat və Dəyişiklik əməliyyatlarında xəbərdarlıq mexanizmi inkişaf etdirə bilərsiniz.

  Diləsəniz xəbərdarlığın edilməsini istədiyiniz modulları filtrləmə edə bilərsiniz. Ediləcək xəbərdarlığın ekrana mesaj şəklində və ya e-poçt olaraq gəlməsini təmin edə bilərsiniz.

  Ekran Görünüşləri

  Referanslar

  Tab content goes here…

  Ətraflı Məlumat Tələb Edin

  Salam;

  Əgər, siz SentezEXCELLENT Şirkət İnformasiya və İdarəetmə Sistemi haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, aşağıdakı forma ilə birlikdə bizə məlumatlarınızı göndərə bilər və ən qısa müddət içərisində Müştəri nümayəndələrindən sizə ətraflı məlumat təqdim edilməsini təmin edə bilərsiniz.

  Adınız və Soyadınız (məcburi)

  Şirkət və ya Brend adı (məcburi)

  E-Mail ünvanınız (məcburi)

  Əlaqə qurula biləcək Telefon nömrəniz (məcburi)

  Iş yerinin daxilində Barkod oxucu və ya printer var mı?

  Iş yerinin daxilində kompüter sistemi var mı?

  Xahiş edirik təhlükəsizlik sualını cavablandırın.
  2+2 

 • sentezexcellent-sirket-informasiya-ve-idareetme SentezEXCELLENT Şirkət İnformasiya və İdarəetmə ilə işinizlə əlaqədar bütün nəzarət sizin əlinizdə

  online-demo-buton

  SentezEXCELLENT proqramını indi online olaraq yoxlaya bilərsiniz ..

  avadanliqlar-techizatlar

  Ehtiyacınız xüsusi bütün təchizatları sizə təqdim edirik.