SentezLive ERP Proqram Təminatı

  SentezLive ERP Proqram TəminatıGünümüzün yüksələn rəqabət şərtlərinə ayaq uydura bilmək üçün doğru zamanda doğru qərarı verə bilmək lazımdır. 24 saatın çatmadığı çağımızda doğru zamanı tuta bilmək üçün hər an, hər yerdə ola bilmənin yolu nədir? Bu problemin cavabı eyni zamanda bir “İş Həlli”nin ehtiva etməsi lazım olan xüsusiyyətlər olacaqtır.

  Firmanız üçün yüzdə faiz uyğun həll olmalıdır. Sistem işlətmənizə tam olaraq uyğun gəlməli. Əməliyyatlarınızı ən asan və ən doğru edəcək şəkildə təşkil edilə bilməli. Yəni dərzi işi, nə əskik nə çox, tam üzərinizə görə hazırlanmalı.

  Dəyişən bazar şərtlərinə görə, dəyişən iş aparmaşəkillərinə uyğunlaşma təmin edə bilməlidir. Rəqabətin qızışdığı bir mühitdə ayaqda dayana bilmək üçün iş aparma şəkillərinin yeni vəziyyətə adaptasiya edilməsi qaçınılmazdır. Fərqliləşmə axtarışları, yeni marketinq üsulları, kampaniyaları, tədarük üsulları və ya risk anlayışları məydana çıxardacaqtır. Sisteminizin bu yeni iş qaydalarına uyğunlaşma təmin edə bilməsi lazımdır.

  Firmadaki hər istifadəçinin sahib olduğu səlahiyyət və məsuliyyətləri çərçivəsində sağlam qərarlar verə bilməsi üçün lazımlı sentezlive-erp-proqram-teminati-tabloolan hər cür məlumata çatması təmin edilməlidir. Firmanızdaki hər sistem istifadəçisinin yerinə yetirdiyi vəzifə çərçivəsində verməsi lazım olan qərarlar ola biləcəktir. Bəziləri xəbərdarlıq səviyyəsində, bəziləri isə strateji olan bu qərarların sağlam ola bilməsi üçün, sisteminizin qərar vericiyə doğru və kafi məlumatlar təqdim edə bilməsi lazımlıdır.

  İstifadəsi sadə olmalı. Bir işi etmək üçün uzun proseduralar tələb etməməlidir. Edilən işə görə təşkil edilmiş, sadələşdirilmiş, yalnız lazımlı məlumatları ehtiva edən istifadəçi interfeysləri səhv etmə riskini və dəstək ehtiyacını azaltmaqdadır.

  İnkişaf edən texnologiya ilə ortaya çıxan yeni iş modellərinə uyğunlaşdırıla bilər olmalıdır. İndiki vaxtda istehlakçılar məhsul araşdırmalarını internet üzərindən etməkdə, çox sayda varianta eyni anda çatıb müqayisə etmə edə bilməkdədirlər. Sistemin müştərilərlə və tədarükçülərlə bu kanalları istifadə edərək xəbərləşə bilər quruluşda olması lazımdır. Sistem işlətmənin bütün müəssisələrini mobil tətbiqlərlə dəstəkləməlidir.

  Heç bir zaman sona çatmayacaq olan dəyişməyə ayaq uydura biləcək texnoloji quruluşa sahib olmalıdır. Sistem bazarın və texnologiyanın tələb etdiyi tənzimləmələrin, uyğunlaşdırmaların və ya genişləmələrin asanlıqla reallaşdırıla biləcəyi çeviklikdə bir arxitekturayla hazırlanmış olmalıdır

  Ünsiyyət kanallarının inkişafıyla birlikdə kiçilən dünyamızın hər yerindən çatıla bilər bir quruluşa sahib olmalıdır. Rəqabət yalnız ölkə sərhədləri içində qalmayıb bütün dünyaya yayılmağı tələb etməkdədir. Sistem dünyanın hər yerindən və hər vaxt çatıla bilər olacaq şəkildə hazırlana bilər olmalıdır. Həm 7/24 xidmət verə bilməli, həm hər cür mobil mühitdən çatıla bilər olmalı, həm də fərqli dillərdə istifadəçilərinə həll təmin edə bilməlidir.

  GMG nin təqdim etdiyi Sentez Live ERP proqramı firmanız üçün lazım olan üfüqi və şaquli həllərin hamısını bünyəsində saxlayan və yuxarıdakı təsbitlər üçün ən uyğun proqram həllərindən biridir.

  sentezlive-dil-desteyiÇoxlu dil dəstəyi ilə SentezLive sizin dilinizdə!

  SentezLive ERP Proqram Təminatı üzərində iştirak edən çoxlu dil dəstəyinə fərqli ölkələrdə olan işlətmələrinizi tək quruluşda birləşdirə, bütün əməliyyatları eyni vaxtda icra edə bilərsiniz.

 • sentezlive-erp-sistemi-gmgaz
  SentezLive ERP Proqram Təminatı inkişaf etmiş, güclü, etibarlı ERP həlliniz..

  online-demo-buton

  SentezLive ERP proqramını indi online olaraq yoxlaya bilərsiniz ..

  avadanliqlar-techizatlar

  Ehtiyacınız xüsusi bütün təchizatları sizə təqdim edirik.

   

İnventar İdarə Etmə

Algı-satgısını və ya istehsalını etdiyiniz vəsaitlərin müəyyənləşmələrinin, qruplaşdırıldırma və təsnif etmələrinin edildiyi və iş qaydalarının təyin olunduğu moduldur.

 • Vəsaitlərinizi istifadə yerinə və məqsədlərinizə görə təsnif edə bilmənizi təmin edər.
 • İşyerləriniz, anbarlarınız, mağazalarınız arasındakı vəsait transferlərini izləmənizi, yoldakı mallarınızı təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Vəsaitlərinizin anbar əsasında fərqli qaydalara sahib ola bilməsini təmin edər.
 • Vəsaitlərinizin anbardakı yerlərini təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Anbar əsasında anbar vəziyyətini anında görə bilmənizi təmin edər.
 • Vəsaitlərinizi seriya əsasında təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Vəsaitləriniz üçün variyant müəyyənləşdirmələri edərək təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Vəsaitinizin yerinə istifadə edə biləcəyiniz alternativləri təyin edə bilmənizi təmin edər.
 • Sərhədsiz vahid seti təyin edə bilmənizi və aralarındakı çevrilməyi edə bilmənizi təmin edər.
 • Vəsaitləriniz üçün sərhədsiz xüsusiyyət setləri təyin edərək qruplaşdırıldıra bilmənizi təmin edər.
 • Fərqli xərcləndirmə variantları ilə xərc hesablaya bilmənizi təmin edər.
 • Vəsaitləriniz üçün sərhədsiz ədəddə barkod təyin edə bilmənizi, bu şəkildə həm öz barkod sisteminizi, həm də təchizatçılarınızın barkod sistemini istifadə edə bilmənizi təmin edər.
 • Nisyə giriş, çıxış və qaytarma hərəkətlərini edə bilmənizi təmin edər.
 • İşlətmənizin fərqli vahidlərindən gələn tələblərin toplanmasını və qiymətləndirilməsini təmin edər.
 • Vəsaitləriniz üçün rəf ömürü təyin edərək hərəkət analizləri edə bilmənizi təmin edər..
Alış

Satış sifarişləriniz və ya istehsal edəcəyiniz məhsullarınız üçün istifadə edəcəyiniz xammalların satınalınaması, şöbələrdən toplanan tələblərə aid vəsaitlərin satınalmaproseslərini əhatə edən moduldur. Təçhizatçılarınızdan yığdığınız təkliflərdən başlayaraq təhvil verməyə qədər olan iş proseslərini kəsilməz olaraq izləmənizi və lazımlı olduğunda sizi xəbərdar edərək müdaxilə edə biləcəyiniz nəzarət sistemi sayəsində təsirli bir idarəetmə təmin edər.

 • Vəsaitləriniz üçün sərhədsiz ədəddə təçhizatçı qiyməti və təmin müddəti təyin edə bilmənizi təmin edər.
 • Sərhədsiz satın alma endirimi və ya xərci təyin edə bilmənizi təmin edər.
 • Satın alma sifarişi əvvəlində təklif toplamanızı və qiymətləndirmə edə bilmənizi təmin edər.
 • Satın alma müqavilələrinizi təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Satın alma sifarişlərinizi təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Sifariş əsaslı mal qəbul və qaytarma əməliyyatlarınızı təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Satın alma fakturalarınızı təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Qiymət dəyişmə analizləri edə bilmənizi təmin edər.
 • Təçhizatçılarınızla etmiş olduğunuz alış muqavilələrinizi təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Proseslər arasında təsdiq mexanizmi meydana gətirmənizi təmin edər.
 • Moduldakı bütün iş prosesləri inteqrə olduğundan tıxanan nöqtələri anında fərqinə vararaq xəll etmənizi təmin edər.
Satış - Paylama

Topdan və ya pərakəndə satışını etdiyiniz məhsul və ya xidmətlərinizin sifarişdən müştərilərinizə təhvilinə qədər bütün iş pöroseslərini əhatə edən moduldur. Satış komandanızın doğru məhsulu, doğru zamanda, doğru qiymətə sata bilməsi üçün lazımlı bütün vasitələri istifadənizə təqdim edər. Xəbərdarlıq və təsdiq sistemləri ilə proseslərdə yaşana biləcək problemlərin fərqinə varmanızı və lazımlı tədbirləri almanızı təmin edər.

 • Məhsullarınız üçün sərhədsiz ədəddə qiymət və kampaniya təyin edə bilmənizi təmin edər.
 • Sərhədsiz satış endirimi və ya xərci təyin edə bilmənizi təmin edər.
 • Satış sifarişi əvvəlində təklif vermənizi və reviziya edə bilmənizi təmin edər.
 • Satış sifarişlərinizi təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Qəbul ettiğiniz sifarişlərdəki məhsullar üçün fərqli təslim tarixləri və fərqli ödəniş planları təyin edə bilmənizi təmin edər.
 • Sifariş əsaslı nəqliyyat planlama əməliyyatlarını edə bilmənizi təmin edər.
 • Nəqliyyatlarınızı təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Satış fakturalarınızı təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Detallı müştəri təqibi edə bilmənizi, sədaqət tətbiqləri edə bilmənizi təmin edər.
 • Müştərilərinizin alver tarixçələrini izləmənizi və detallı analizlər edə bilmənizi təmin edər.
 • Satış komandanızın məhsuldarlığını artırmanızı təmin edər.
 • Proseslər arasında təsdiq mexanizmi meydana gətirmənizi təmin edər.
 • Moduldakı bütün iş prosesləri inteqrə olduğundan tıxanan nöqtələri anında fərqinə vararaq təhlil etmənizi təmin edir.

Satış Nöqtəsi

 • Satış ekranında bir çox əməliyyatı edə bilərsiniz
 • Mallarla əlaqədar digər mağaza və anbarlarınızdaki inventar vəziyyətinə baxa bilərsiniz
 • Digər bir mağazada və ya anbarda olan məhsulu bir müştəri adına ayıra bilərsiniz
 • Birlikdə satılan məhsullara baxaraq müştərinizə aldığı malla uyğun digər məhsullar təklif edə bilərsiniz
 • Satıcılarınıza satış kotaları verərək mükafatlar verə bilərsiniz
 • Yeni müştərilər yaradıb, müştərilərinizin etdiyi alver tarixçələrinə baxa bilərsiniz
 • Bir sətirə və ya cəmi çek məbləğinə müxtəlif endirimlər verə bilərsiniz
 • 2 al 1 ödə, 3 al 2 ödə kimi müxtəlif formatlarda kampaniyalar edə bilərsiniz
 • Mal qəbulu düyməsi ilə mərkəzdən ya da digər anbar və ya mağazalardan göndərilən mal transferlərini qəbul edib inventarınıza daxil edə bilərsiniz
 • Promosyonlar tətbiq edə bilərsiniz
 • Müştəri kartları sayəsində müştərilərinizə etdikləri alverlər qarşılığında bonuslar qazandırıb, hədiyyə və ya mal qarşılığında bonusları hərclətə bilərsiniz.
 • Satışı gözlətmə xüsusiyyəti sayəsində satış anında bir müştərinin satışını gözlətip , digər bir müştərinin satışını başlada bilərsiniz.
 • Və daha başqa satış ekranı xüsusiyyətləri sayəsində bir çox əməliyyatı bir yerdə edərək müştəri məmnuniyyətini və sədaqətini artıra bilərsiniz

Maliyyə İdarə Etmə

Maliyyə idarəetmənin əhəmiyyəti günümüzün artan rəqabət şərtlərində hər keçən gün bir az daha artmaqdadır. Doğru bir maliyyə idarəetmə ilə firmalar daşıdıqları riskləri daha sağlam ölçə bilər, lazım olduğunda tədbir ala bilərlər, mali resurslarını daha məhsuldar istifadə edə bilər, yeni investisiyalar edə bilərlər. Dəyişənlik göstərən bazar qaydalarına ancaq təsirli maliyyə idarəetmə sayəsində ayaq uydurula bilər. Təyin oluna bilən iş qaydaları bazarın dəyişən şərt və qaydalarına asanca uyğunlaşma təmin etməyi zəmanət edər.

 • Elastik hesabatlama və təqib sistemi ilə ehtiyac hiss edilən hər cür mali cədvəl və hesabatlar asanca hazırlana bilər və hər an izlənilə bilər. Milli və beynəlxalq bütün mali ehtiyacları qarşılaya biləcək quruluşa malikdir.
 • Müəyyənləştirilə bilən və xüsusiləşdirilə bilən risk hesablama üsulları sayəsində dəyişən bazar şərtlərinə qarşı müəssisənizin adaptasiya olmasını təmin edər.
 • Əməliyyatlarınızı fərqli valyutalar istifadə edərək edə bilmənizi təmin edər. Yerli pul vahidi və ya valyuta olaraq girilən məbləğlərin avtomatik olaraq əməliyyat valyuta cinsindən hesablanmasını təmin edər.
 • Cari hesablarının fərqli valyutalardan balanslarını təqib edə bilmənizi təmin edər.
 • Hesabatlamalar üçün fərqli valyuta təyin edə bilmənizi təmin edər. Yerli pul vahidi və ya valyuta olaraq girilən məbləğlərin avtomatik olaraq əməliyyat valyutası cinsindən hesabatlanmasını təmin edər.
 • Pul yığma və ödənişlərin kredit müddətləri əsasında detallı müəyyüələşmələri sayəsində sağlam pul yığma -ödəniş planı edə bilmənizi təmin edər.
 • Sənəd əsasında edilən pul yığma-ödəniş planı əsasında uyğunlaşdırma edə bilmənizi təmin edər. Uyğunlaşdırma əməliyyatlarınızda fərqli valyutalar istifadə edə bilmənizi təmin edər.
 • Pul yığma və ödəniş planı əsas götürülərək edilən pul yığma və ödənişin kredit müddətlərinə görə nəzarət edilərək lazım olduğunda kredit gəcikmə fərqi hesablanmasını və hesablara əks etdirilməsini təmin edər.
 • Valyutalı əməliyyatlarınızda zaman içərisində müsbət-mənfi istiqamətdə dəyişən valyuta məzənnələrinin yerli pul vahidinizə görə dəyişməsinin avtomatik olaraq hesablanmasını və hesablara əks etdirilməsini təmin edər.
 • Nağd dövriyyənizi detallı borc təqib hesabat və analizləri sayəsində nəzarət altında tutmanızı təmin edər.
 • Hazır məlumat transferi xidmətləriylə bank əməliyyatlarınızı avtomatik olaraq köçürmənizi təmin edər.
 • İşlətmələriniz arasında əməliyyat transferi xidmətləri sayəsində çarpaz əməliyyatlarınızı səhvsiz olaraq meydana gətirmənizi təmin edər. Bir işlətməniz üçün satış olaraq yazılmış bir sənədi digər işlətməniz üçün alış olaraq daşıya bilmənizi təmin edər.
 • Təminat idarəetmə sayəsində aldığınız və ya verdiyiniz təminatları izləmənizi və dilədiyinizdə cari hesabların risklərini hesablarkən müəyyən nisbətlərdə təsirli olmasını təmin edər.

Ümumi Mühasibatlıq

Xərclərin detallı təqibini, proyekt idarəetmə də proyekt əsaslı işləyən müəssisələrin proyektlərini səhvsiz təqib edə bilmələrini təmin edər.

Elastik hesabatlama və təqib sistemi ilə ehtiyac hiss edilən hər cür mali cədvəl və hesabat asanca hazırlana bilər və hər an izlənilə bilər. Milli və beynəlxalq bütün mali ehtiyacları qarşılaya biləcək quruluşa malikdir.

 • Müəssisəninizə uyğun hesab planını təyin edə bilmənizi təmin edər.
 • Əməliyyatlarınızı fərqli valyutalar istifadə edərək edə bilmənizi təmin edər. Yerli pul vahidi və ya valyuta olaraq girilən məbləğlərin avtomatik olaraq əməliyyat valyuta cinsindən hesablanmasını təmin edər.
 • Hesabatlamalar üçün fərqlivalyuta təyin edə bilmənizi təmin edər. Yerli pul vahidi və ya valyuta olaraq girilən məbləğlərin avtomatik olaraq əməliyyat valyuta cinsindən hesabatlanmasını təmin edər.
 • Əməliyyat valyutası və hesabatlama valyutası dəyərlərini eyni cədvəldə görə bilmənizi təmin edər.
 • Balans, mənfaat-zərər və ya nağd dövriyyəsi kimi cədvəllərinizi müəssisənizin ehtiyaclarına görə tənzimləmənizi təmin edər.
 • İşlətmələriniz arasında əməliyyat transferi xidmətləri sayəsində çarpaz əməliyyatlarınızı səhvsiz olaraq meydana gətirmənizi təmin edər

Ekran Görünüşləri

Ətraflı Məlumat Tələb Edin

Salam;

Əgər, siz SentezLIVE ERP Proqram Təminatı haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, aşağıdakı forma ilə birlikdə bizə məlumatlarınızı göndərə bilər və ən qısa müddət içərisində Müştəri nümayəndələrindən sizə ətraflı məlumat təqdim edilməsini təmin edə bilərsiniz.

Adınız və Soyadınız (məcburi)

Şirkət və ya Brend adı (məcburi)

E-Mail ünvanınız (məcburi)

Əlaqə qurula biləcək Telefon nömrəniz (məcburi)

Iş yerinin daxilində Barkod oxucu və ya printer var mı?

Iş yerinin daxilində kompüter sistemi var mı?

Xahiş edirik təhlükəsizlik sualını cavablandırın.
2+2