SentezLive İstehsalat Modulu

  SentezLive ERP Proqram Təminatı

  İstehsal İdarəetmə, İstehsalat Modulu

  • Hər bir əməliyyat üçün xarici resurs istifadəsi (posriyat ) edilə bilmə və razılaşma formaları hazırlaya bilmə,
  • İstehsal əmrləri və iş əmrləri üçün barkod etiketlərini avtomatik olaraq barkod menyusu ilə və ya məhsul barkodu şəklində tənzimləmə,
  • İş stansiyaları, marşrutları təyin edə bilmə və barkodlarını çap etmə,
  • İstehsal əmrlərinə istənildiyi qədər təlimat yaza bilmə və texniki şəkil, texniki sənəd, məhsul rəsmi və müştərilərin göndərdiyi hər cür sənədi əlavə edə bilmə,

  İstehsal/iş əmrləri

  Dəyişik istehsal növlərinə görə sifarişə görə, anbar qalığına görə və ya qarışıq istehsal olaraq istehsal və iş əmrlərini təyin edə bilmə,

  • İstehsal əmrini bir proyekt ilə əlaqələndirərək proyekt əsasında təqibini təmin edə bilmə,
  • İstehsal əmrinə başlanğıc və bitmə tarixləri təyin edərək planlama periodunu təyin edə bilmə,
  • Hər əməliyyat üçün istehsal əmrindən avtomatik iş əmri meydana gətirə bilmə və istehsal əmrinə marşrut xarici əməliyyat əlavə edərək istehsalı təqib edə bilmə,
  • İstehsal əmrinin vəziyyətini avtomatik dəyişdirə bilmə,
  • İstənilən hər bir iş əmri üçün təlimat forması hazırlaya bilmə,
  • İş əmrinə əsasən avtomatik marşrut təyinetmə,

  sentezlive-erp-proqram-teminati-tablo

  MRP

  • Məhsul Ağacı Təyin etmə (BOM)
  • Çıxarılacaq yarı məhsul və məhsullara bağlı sərhədsiz ədəddə detallı məhsul ağacı (BOM) təyin edərək, dəyişən vəziyyətlərə qarşı reviziya edə bilmə,
  • Bir məhsulun təyin olunan məhsul ağaclarından , istənən xərc üsuluna (FIFO,LIFO,OBF) görə xərclərinin hesablaya bilmənizi təmin edər.
  • Hansı xammalın hansı əməliyyatda istifadə ediləcəyini təyin edə bilmə,
  • Müştəri sifarişinə görə MRP çalışması edə bilmə,
  • Müəyyən bir istehsal əmrinə görə və ya bir qrup istehsal əmrinə görə ehtiyac planlaması edə bilmə,

  PP (Zaman və Tutum Planlama)

  İstehsal əmrlərində iştirak edən marşrutlardakı əməliyyatları, işlətmənizə uyğun atama üsullarıyla planlayaraq GANTT diaqramında göstərə bilmə,

  • Mövcud anbar məlumatları, əməliyyat vəziyyət məlumatı, açıq satın alma tələbləri, satış sifarişləri və satış rezervasiya məlumatlarını istifadə edilərək edilən MRP çıxışlarını istifadə edərək ana istehsal planını(MPS) meydana gətirə bilmə,
  • Avadanlıq və dəzgahların doluluq nisbəti məlumatlarıyla istehsal cədvəlləmə edərək qaynaqları doğru yükləyə bilmə,
  • Planlaşdırılan və reallaşan çıxdı analizləri edərək hesablatmalarla fərqlilikləri təyin edə bilmə və düzəldici investisiyaları edə bilmə,

  İstehsal Təqib və İdarə

  • Barkodlu istehsal əmri təqibi ilə iş əmrlərinə bağlı əməliyyatları addım-addım izləyə bilmə, avadanlıqları və operatorları onlayn təqib edə bilmə,
  • İstehsal əmrindəki addımların hansı operator və hansı mənbə istifadə edilərək edildiyi məlumatlarını sistemə barkodla göndərə bilmə və ya manual girə bilmə,
  • Sahədən toplanan məlumatlarla iş standart proseslərini təyin edə bilmə , əməliyyatların əlaqədar avadanlıqdakı əməliyyat müddətini təyin edə bilmə və əməliyyatın quruluş şəklini sistemə yazaraq standardizasiya işləri edə bilmə,
  • İstehsalın davam etdiyi avdanlıqlara yeni bir istehsal əmri girilməsini maneə törədə bilmə,
  • Dəzgahların dayanma və qəza məlumatlarını, barkodlu və ya manual, sistemə yazaraq hazırlanan statistikalarla baxım planlama fəaliyyətlərini edə bilmə və itkiləri minimizə etmə,
  • İstehsalın reallaşma tarix və saatlarını görə bilmə,
  • İstehsalın başlanğıc və bitmə saatlarını barkod oxudaraq sistemə ötürə bilmə,
  • İstehsalın digər vahidlərdən anlıq olaraq izləyə bilmə,
  • Marşrut nəzarəti sayəsində səhvli istehsal hərəkətlərinin meydana gəlməsinə maneə törədə bilmə,

  Məhsuldarlıq

  • İstehsal fəaliyyətlərinin təsirli təqibi ilə işlətmə performans analizlərini edə bilmə, iş etüdü və məhsuldarlıq fəaliyyətlərini reallaşdıra bilmə,
  • İstehsal bantı, iş stansiyası və personal əsasında itki zaman(elektrik kəsilməsi, maşın qəzası, iş gözləmə) təqibi edə bilmə,
  • Personal səriştəliliklərinə görə performans analizlərinin edilərək akkord və mükafat sistemlərini inkişaf etdirə bilmə,
  • İstehsal xətti nizamlama əməliyyatı ilə avadanlıq və personala bərabər iş yükləyə bilmə,

  sentezlive-dil-desteyiÇoxlu dil dəstəyi ilə SentezLive sizin dilinizdə!

  SentezLive ERP Proqram Təminatı üzərində iştirak edən çoxlu dil dəstəyinə fərqli ölkələrdə olan işlətmələrinizi tək quruluşda birləşdirə, bütün əməliyyatları eyni vaxtda icra edə bilərsiniz.

 • sentezlive-erp-sistemi-gmgazSentezLive ERP Proqram Təminatı inkişaf etmiş, güclü, etibarlı ERP həlliniz..

  online-demo-buton

  SentezLive ERP proqramını indi online olaraq yoxlaya bilərsiniz ..

  avadanliqlar-techizatlar

  Ehtiyacınız xüsusi bütün təchizatları sizə təqdim edirik.

   

Ekran Görünüşləri

Ətraflı Məlumat Tələb Edin

Salam;

Əgər, siz SentezLIVE ERP Proqram Təminatı haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, aşağıdakı forma ilə birlikdə bizə məlumatlarınızı göndərə bilər və ən qısa müddət içərisində Müştəri nümayəndələrindən sizə ətraflı məlumat təqdim edilməsini təmin edə bilərsiniz.

Adınız və Soyadınız (məcburi)

Şirkət və ya Brend adı (məcburi)

E-Mail ünvanınız (məcburi)

Əlaqə qurula biləcək Telefon nömrəniz (məcburi)

Iş yerinin daxilində Barkod oxucu və ya printer var mı?

Iş yerinin daxilində kompüter sistemi var mı?

Xahiş edirik təhlükəsizlik sualını cavablandırın.
1+1