SentezMÜŞAVİR Maliyyə & Qaynaq Məlumat İdarəetmə Sistemi

  sentezmusavir-maliyye-qaynaq-melumat-idareetme-sistemi

  SentezMÜŞAVİR Maliyyə & Qaynaq Məlumat İdarəetmə Sistemi digər proqramlardan fərqli olaraq inkişaf etmiş Ofis avtomatikası ilə standart işlərinizin xaricində ofis rəhbərliyində hər işinizə asanlıq və həll təmin edəcək bir assistent ilə iş imkanına sahib olacaqsınız.

  SentezMÜŞAVİR Məlumat İdarəetmə Sistemindəki; Müəssisə Defteri, Serbest Meslek Defteri istifadəçi ara üzü olduqca funksional və elastik quruluşda hazırlanaraq, səhvə yol bağlı və praktik məlumat girişi təmin, Mühasibat və Maliyyə rejimi ilə AZN və dövizli hərəkət girişi edə bilər, hesab çıxarış, mizan, rəsmi dəftər dökümleri və maliyyə hesabatları AZN və dövizli olaraq ala bilərsiniz, Bəyannamə modulu ilə hərəkət girişləri nəticəsində bəyannamələri avtomatik olaraq yarada, dəmirbaş modulu ilə Demirbaş təqibi, amortizasiya hesablanmış və dəftər dökümlerini ala bilərsiniz, Personal modulu ilə sicil kartı tanımlarından, ödəniş tahakkuklarına və hər cür hesabat, forma və bildirişlər asanlıqla ala bilərsiniz.

  Ətraflı Ofis avtomatikası sayəsində isə, təkrarlanan işlərinizin yanında, ofis rəhbərliyində hər işinizə asanlıq və həll təmin edəcək bir asistentiniz olacaq, mükelleflerinize aid vergi tahakkukları, vergi ödənişləri, icarə ödənişləri kimi bir çox əməliyyatı və çox daha çoxunu asanlıqla təqib edə biləcəksiniz.

  Modullar

  Mühasibat

  Mühasibat hərəkətlərini AZN və dövizli olaraq edə bilər, istənilən bazda hesabat və formaları ala bilərsiniz.

  Hesab planı kod quruluşunu hesab səviyyələri əsasında təşkil, hesab səviyyələri əsasında istənilən bütün hesabatları ala bilərsiniz.

  Qeydiyyat girişlərində, sətir kopyalama, sütun kopyalama, avtomatik ƏDV ayırma, fiş balansı senkronizasyon, hesab bağlama və s kimi funksiyalar sayəsində məlumat girişlərini daha ardıcıl bir şəkildə edə bilərsiniz.

  Mizan, Ümumi Mizan, Haqq-hesab Ekstraktı v.b. hesabatları AZN və istənilən valyuta cinsi əsasında ala bilər, kur fərqlərini və inflyasiya düzəltmə fərqlərini izləyə bilərsiniz.

  Fakturalara aid ƏDV məlumatlarının avtomatik və ya əl girişlərini edə bilər, endiriləcək ƏDV siyahısı dökümlerini ala bilərsiniz.

  Əks etdirmə cədvəli təriflər sayəsində, əks etdirmə əməliyyatlarını istənilən tarixlər arasında edə bilər, dövr sonu yekun əməliyyatlarını avtomatik olaraq reallaşdıra bilərsiniz.

  İstənilən tarix aralığında AZN və istənilən valyuta cinsinə görə konsolidə mizan ala, şirkətlər arası konsolidasiya təmin edə bilərsiniz.

  Cizgi dəftər dökümlerini almadan əvvəl ümumi səhifə sayı, borc / alacaq bərabərliyi kimi statistik məlumatlar ala bilərsiniz.

  Girişi edilən qeydlərə görə İnflyasiya Düzəltmə Mühasibat edə bilər, düzəltmə əvvəli və düzəltmə sonrası hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Hesabat və forma istehsalçı sayəsində, istifadəçi istəyinə bağlı olaraq sərhədsiz sayda hesabat və forma hazırlaya bilərsiniz.

  Sürətli məlumat girişlərini təmin etmək məqsədiylə fiş şərh təriflər edə bilər, daha əvvəl girilən şamları fərqli bir tarix və şirkətə kopyalaya bilərsiniz.

  Digər modullardan edilən entegrasyonlarda, mühasibat bildirişi gəlməsini istədiyiniz inteqrasiya şərhlərini müəyyən edə bilərsiniz.

  Müəssisə Defteri

  Müəssisə dəftərinə tabe mükellefinizin gəlir / gedər hərəkətlərini hesab kodu əsasında detaylandırabilir və bu hesabların hərəkətlərini hesabatlaya.

  Hesab kodu əsasında əməliyyat tiplərini ön dəyər olaraq təyin edə bilərsiniz.

  Mükellefinizin hərəkətlərini əməliyyat tipi əsasında detaylandırabilir, raporlarınızı əməliyyat tiplərinə görə bilərsiniz.

  Müəssisə Defteri, gəlir / xərc hərəkətlərini tək ekran üzərindən çox praktik bir şəkildə girə bilərsiniz.

  Gəlir / xərc hərəkətlərini əlavə bir filtrləmə ehtiyacı duymadan Bütün Qeydlər, Yalnız Bu gün, Yalnız Bu Həftə, Yalnız Bu Ay Girilen qeydlər şəklində siyahısını.

  Praktik filtrləmə imkanı ilə qeydli gəlir / gedər hərəkətlərini sütun əsasında ayrı-ayrı filtreleyebilirsiniz.

  Müəssisə dəftəri hərəkət daxil ekranında Sütun Tənzimləmə Köməkçi Ekranı ilə istədiyiniz sütunu anında ekrandan çıxara və ya çıxardılmış olan bir sütunu təkrar ekrana əlavə edə bilərsiniz.

  Daha əvvəldən girmiş olduğunuz gəlir / gedər hərəkətlərini istədiyiniz sütun və ya sütunlara görə gruplayabilirsiniz.

  Gəlir / xərc hərəkətləri qeydiyyatdan daxil ekranına aid görüntü stilini dilədiyiniz şəkildə dəyişdirə bilərsiniz.

  Tək düymələ filtrelemiş olduğunuz qeydlərin alt ümumi məlumatlarını ala bilərsiniz.

  Müəssisə dəftəri hərəkət daxil ekranından çıxmadan. Ekran sadalanan qeydləri Microsoft Excel, XML, HTML və Text (mətn faylı) formatlarına transfer edə bilərsiniz.

  Mükellefinize aid qurğular kartlarının təqibini çox asan bir şəkildə qeyd altına ala bilər və amortizasiya Defterini hazırlaya bilərsiniz.

  Müəssisə balans tökülməsini geniş və dar olaraq ala bilərsiniz. Müəssisə dəftəri hesabatını Microsoft Excel və HTML formatlarında hesabatlaya.

  Müəssisə hesab xülasəsi ilə Mükellefinizin mənfəət / zərər vəziyyətini anında hesabatlaya.

  ƏDV Özeti Hesabatı ilə Mükellefinizin ödənilməli və əlavə ediləcək ƏDV vəziyyətini anında hesabatlaya

  Hesab Ekstraktı ilə açmış olduğunuz hesab kartlarının hərəkətlərini detallı bir şəkildə təqib edə bilərsiniz.

  Sərbəst peşə Defteri

  Sərbəst peşə mükellefinizin gəlir / gedər hərəkətlərini hesab kodu əsasında detal verə bilər və bu hesabların hərəkətlərini hesabatlaya.

  Hesab kodu əsasında əməliyyat tiplərini ön dəyər olaraq təyin edə bilərsiniz.

  SentezMüşavir tərəfindən ilk quraşdırmanın avtomatik olaraq yüklənən stopaj nisbətlərini və ya açıqlarını dəyişdirə və ya yeni stopaj təyin edə bilərsiniz.

  Mükellefinizin hərəkətlərini əməliyyat tipi əsasında detaylandırabilir, raporlarınızı əməliyyat tiplərinə görə bilərsiniz.

  Sərbəst peşə Defteri gəlir / gedər hərəkətlərini tək ekran üzərindən çox praktik bir şəkildə girə bilərsiniz.

  Gəlir / xərc hərəkətlərini əlavə bir filtrləmə ehtiyacı duymadan Bütün Qeydlər, Yalnız Bu gün, Yalnız Bu Həftə, Yalnız Bu Ay Girilen qeydlər şəklində siyahısını.

  Praktik filtrləmə imkanı ilə qeydli gəlir / gedər hərəkətlərini sütun əsasında ayrı-ayrı filtreleyebilirsiniz.

  Sərbəst peşə dəftəri hərəkət daxil ekranında Sütun Tənzimləmə Köməkçi Ekranı ilə istədiyiniz sütunu anında ekrandan çıxara və ya çıxardılmış olan bir sütunu təkrar ekrana əlavə edə bilərsiniz.

  Daha əvvəldən girmiş olduğunuz gəlir / gedər hərəkətlərini istədiyiniz sütun və ya sütunlara görə gruplayabilirsiniz.

  Gəlir / xərc hərəkətləri qeydiyyatdan daxil ekranına aid görüntü stilini dilədiyiniz şəkildə dəyişdirə bilərsiniz.

  Tək düymələ filtrelemiş olduğunuz qeydlərin alt ümumi məlumatlarını ala bilərsiniz.

  Sərbəst peşə dəftəri hərəkət daxil ekranından çıxmadan. Ekran sadalanan qeydləri Microsoft Excel, XML, HTML və Text (mətn faylı) formatlarına transfer edə bilərsiniz.

  Mükellefinize aid qurğular kartlarının təqibini çox asan bir şəkildə qeyd altına ala bilər və amortizasiya Defterini hazırlaya bilərsiniz.

  Sərbəst peşə dəftər tökülməsini geniş və dar olaraq ala bilərsiniz. Sərbəst peşə dəftəri hesabatını Microsoft Excel və HTML formatlarında hesabatlaya.

  Sərbəst peşə dəftəri gəlir / gedər hərəkətlərini ayrı-ayrı hesabatlaya.

  Girilmiş olan gəlir qeydlərindən anında fasilə siyahısı hesabatı hazırlaya bilərsiniz.

  Hesab Ekstraktı ilə açmış olduğunuz hesab kartlarının hərəkətlərini detallı bir şəkildə təqib edə bilərsiniz.

  Bəyannamə

  Bəyannamə modulu ilə elektronik mühitdə bəyannamələr təşkil (kdv1, kdv2, muhtasar, müvəqqəti vergi, təşkilatlar vergisi) ödənəcək vergiləri sürətli və asan bir şəkildə hesablamaq olar.

  ƏDV-1 bəyannaməsi ilə gerçək üsulda vergilendirilen bütün mükəlləflər / vergi məsulları bəyannamələrimi düzenleyebilecekler, e-bəyannamə üsulu ilə internet mühitindən sürətli bir şəkildə gönderebileceklerdir.

  Ödəniş bordroları üzərində kəsilən Gəlir Vergisi və Damga Vergisinin bağlı edilən Vergi Dairəsinə bildirilməsi və ödənilməsi üçün Müxtəsər bəyannaməsini istifadə edə bilərsiniz.

  Ticarət qazanc sahibləri və sərbəst peşə erbapları üçün hazırlanan müvəqqəti vergi bəyannaməsi ilə gəlir və ya təşkilatlar vergisi mükelleflerinden aid bəyannamələr düzenleyebileceksiniz.

  Təsisatlar vergisi bəyannamələri düzenleyebilirisiniz.

  Müvəqqəti vergi və təşkilatlar vergisi bəyannamələrinin əlavə fayllarını yarada. Excellent Mühasibat proqramı entegresi ilə faktura və gəlir cədvəli məlumatlarına avtomatik olaraq çata bilər əməliyyatlarınızı tək bir düymə ilə edə bilərsiniz.

  Excellent proqramı ilə inteqrasiya çalışıldığı təqdirdə bütün bəyannamələri istənilən sahələrinə istənilən məlumatları mühasibliyi avtomatik olaraq getirtebilrsiniz. Beləcə mühasibliyə daha əvvəl girmiş olduğunuz məlumatları yenidən təyin məcburiyyətində olmadan çəkə bilərsiniz.

  Mal və xidmət alışı və satışlarına bağlı bildirişlər təşkil edə bilər. Firma əsasında razılaşma formaları hazırlaya bilərsiniz. Ayrıca Excellent mühasibat proqramı entegresi ilə Alış / Satış faturalarına və ya mühasibat qeydlərinə çataraq BA / BS formalarını əl ilə girmənizə gərək qalmadan avtomatik olaraq meydana gətirə bilərsiniz. Yaradılan formaları qablaşdırma əməliyyatına soxaraq e-mail yolu ilə göndərə bilərsiniz.

  Yaradılan bütün bəyannamələri, istənilən formatda xml fayllarını meydana gətirərək tək bir düymə ilə internet mühitindən göndərə bilərsiniz

  Dəmirbaş

  Hər qurğular üçün kart açaraq qurğular alış məlumatları, satış məlumatları, giriş xərci məlumatlarını müəyyən edə bilərsiniz.

  dəmirbaş alış qeydi, amortizasiya reallaşdırması, qurğular gedər girişlərini və satış əməliyyatlarını edə bilərsiniz.

  Qurğular üçün qrup və bölüm təyin edə bilər, qrup və bölüm əsasında bütün qurğular hesabatlarını ala bilərsiniz.

  İnflyasiya düzəltmə əməliyyatı nəticəsində yaranan düzəltmə fərqlərini raporlaya, mühasibat inteqrasiyası sayəsində düzəltmə fərqi mahsubunu avtomatik olaraq reallaşdıra bilərsiniz.

  Amortizasiya dəftəri, alış / satış hesabatları, gedər siyahısı və ƏDV məlumatlarını detallı və məcmu olaraq qurğular qrupu və hissəsi əsasında ala bilərsiniz.

  Personal

  Kitablar üçün kart açaraq, şəxsi və ödəniş məlumatlarını təyin edə bilər, hər sicil öz şəkilini kart üzərində izləyə bilərsiniz.

  Ödəniş ödənişləri, aylıq, gündəlik və saat əsasında ediləcək seçkiyə görə brüt və ya dəqiq olaraq hesaplatabiliriz.

  Əlavə ödəmə və kesintilerinize xüsusi düsturlar əlavə edə, ödəmə və kesintilerinizi reallaşdırma və əmək əməliyyatlarına avtomatik əks etdirə ..

  Departament əsasında işçi təqibi edə bilər, kəslərin sicil məlumatlarını bilərsiniz.

  Ay sonu dövrü edə bilər, istənildiyi təqdirdə ay sonu dövrünü geri ala bilərsiniz.

  Hesabat və forma istehsalçı sayəsində istifadəçi istəyə bağlı olaraq sərhədsiz hesabat və forma dizayn edə bilərsiniz.

  SSK E-bildiriş əməliyyatını proqram içərisində avtomatik olaraq reallaşdıra bilərsiniz.

  Bankdan ödənişlərin edilməsi üçün bank ödəmə məlumatları hazırlayıb, elektron mühitdə çıxara bilərsiniz ..

  Ofis Avtomatlaşdırma

  SentezMüşavir tərəfindən ilk quraşdırmanın avtomatik olaraq yüklənən siyahısını. Vergi kodlarını dəyişdirə və ya yeni vergi kodu əlavəsi edə bilərsiniz.

  Toplu hadisə təsvirlər ekranı sayəsində bir və ya birdən çox mükellefinizi müəyyən aralıqda təkrar edən ödəmə və ya reallaşdırma hadisə qeydi girə bilərsiniz.

  Hadisə tanımlamalarınızı gündəlik, həftəlik və aylıq periyotlar əsasında edə bilərsiniz.

  Toplu hadisə təyin əsnasında tətil gününə bərabər gələn hadisələrlə əlaqədar avtomatik nizamlama edə bilərsiniz (Hadisənin əvvəlki iş günündə və ya sonrakı iş günündə reallaşmasını təmin).

  Hər bir hadisə üçün ayrı-ayrı xatırlatma zamanı təyin edə bilərsiniz.

  Hadisə İzləmə ekranı sayəsində reallaşacaq olan hadisələri Microsoft Office Outlook Təqvim tətbiqi tərzində təqib edə bilərsiniz.

  Hadisə hesabat görünüşlərini, Gün, İş Həftəsi, Həftə, Ay, Saat və İl formatlarında ayrı-ayrı təqib edə bilərsiniz.

  Hadisə İzləmə ekran dizaynını standart və ya təqvim görünüşü şəklində təyin edə bilərsiniz.

  Qeydə hadisələri ekrandan çıxmadan Microsoft Excel, XML, HTML və Text (mətn faylı) formatlarına transfer edə bilərsiniz.

  Kayılı olaylarınızı SentezMüşavir à Microsoft Office Outlook Təqvim və ya Microsoft Office Outlook Təqvim à SentezMüşavir olacaq şəkildə sinxronizasiya edə bilərsiniz.

  Qeydə hadisələri, Gün, İş Həftəsi, Həftə, Ay, Saat və İl formatından çap.

  Hadisələri siyahısı hissəsində olan Sütun Tənzimləmə Köməkçi Ekranı ilə istədiyiniz sütunu anında ekrandan çıxara və ya çıxardılmış olan bir sütunu təkrar ekrana əlavə edə bilərsiniz.

  Daha əvvəldən girmiş olduğunuz hadisə qeydlərini istədiyiniz sütun və ya sütunlara görə gruplayabilirsiniz.

  Praktik filtrləmə imkanı ilə qeydli hadisə hərəkətlərini sütun əsasında ayrı-ayrı edə bilərsiniz.

  idarəetmə

  Ümumi Program Parametrləri ilə bütün mükelleflerinizde etibarlı olacaq olan küsurat, pul vahidi, kdv dərəcələri və s. təriflər reallaşdıra bilərsiniz.

  Şirkət kartları ilə mükəlləf tanımlarınızı reallaşdıra bilərsiniz.

  İstifadəçi kartları və elastik avtorizasiya ekranı sayəsində işçilərin istifadəçi təriflərini və proqram üzərindəki səlahiyyətlərini təyin edə bilərsiniz.

  Mühasibat, İnflyasiya və Sabit Qiymətini parametrləri ilə Defteri Kəbirin tabe mükelleflerinizin parametr təriflərini reallaşdıra bilərsiniz.

  Personal parametrləri ilə mükelleflerinizin personal tahakkukları ilə əlaqədar parametrik təriflər reallaşdıra bilərsiniz.

  Form tərif ekranları sayəsində ehtiyacınız olan formaları çox praktik və sürətli bir şəkildə hazırlaya forma çıktılarınızı nöqtə vuruşlu və ya qrafik yazıçılardan ala bilərsiniz.

  Qenerasiya İz Təqibçisi ekranı sayəsində qeydə istifadəçilərin modullar üzərində reallaşdırdığı, qeydiyyatdan, yeniləmə və ləğv əməliyyatlarını hesabatlaya bilərsiniz

  Ekran Görünüşləri

  Referanslar

  Tab content goes here…

  Ətraflı Məlumat Tələb Edin

  Salam;

  Əgər, siz SentezMÜŞAVİR Maliyyə & Qaynaq Məlumat İdarəetmə Sistemi haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, aşağıdakı forma ilə birlikdə bizə məlumatlarınızı göndərə bilər və ən qısa müddət içərisində Müştəri nümayəndələrindən sizə ətraflı məlumat təqdim edilməsini təmin edə bilərsiniz.

  Adınız və Soyadınız (məcburi)

  Şirkət və ya Brend adı (məcburi)

  E-Mail ünvanınız (məcburi)

  Əlaqə qurula biləcək Telefon nömrəniz (məcburi)

  Iş yerinin daxilində Barkod oxucu və ya printer var mı?

  Iş yerinin daxilində kompüter sistemi var mı?

  Xahiş edirik təhlükəsizlik sualını cavablandırın.
  2+2 

 • sentezmusavir-maliyye-qaynaq-melumat-idareetme SentezMÜŞAVİR Maliyyə & Qaynaq Məlumat İdarəetmə Sistemi ilə bütün maliyyə və mühasibat əməliyyatlarınız idarənizdə

  online-demo-buton

  SentezMÜŞAVİR proqramını indi online olaraq yoxlaya bilərsiniz ..

  avadanliqlar-techizatlar

  Ehtiyacınız xüsusi bütün təchizatları sizə təqdim edirik.